PAVA Bilsyn Nykøbing Mors

5 gode råd inden syn

Vær opmærksom på følgende:

Inden syn:

Når din bil skal til syn, er det en god ide, selv at have kontrolleret nogle småting, for at undgå at din bil skal til omsyn. Bemærk at efter de nye EU-regler, så udløser foreksempel en sprunget pære et omsyn.  


Er ruden revnet

Er ruden revnet eller har du et mindre stenslag kan du tjekke ud fra nedestående billede om den er i bilens synsfelt.

10.03.003 Ruder

(2) Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ik-
ke fremtræder forvrængede eller utydelige.

Inddeling af forruden:

Det omfattede område er inddelt i tre områder (A, B og C) og er begrænset til kun at omfatte area-
ler indenfor det originale viskerfelt.

 • Område A (fjernsigtsfeltet), defineret som et 300 x 300 mm felt på forruden, symmetrisk omkring 
  ratnavet med centrum placeret i A-punktet (se definition under vejledningens punkt 10.03.003 (3)).
 • Område B, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og på 
  begge sider af område A, dog afgrænset af bilens lodrette midterplan. 
 • Område C, defineret som et bånd på tværs af forruden med samme højde som område A og i fortsættelse af det B område, som bilens lodrette midterplan afgrænser.

forrude.png

TS2060110-00050 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr (syn af forruder)

 Årsager til, at forrude ikke kan godkendes ved syn:

Hvis skader på forruden er større end beskrevet nedenfor, kan forruden ikke godkendes: 

 • Område A:
  Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på 3 mm.
  Flere mindre skader, ridser eller mattering (ved ”sandblæsning”), der bevirker, at genstan-
  de, der ses gennem ruden, fremtræder forvrængede eller utydelige.
 • Område B:
  Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 
  mm og 50 mm.
 • Område C:
  Stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 30
  mm og 150 mm.
 • Fejl, der befinder sig på grænsen mellem to områder behandles som to separate fejl tilhørende de 
  respektive områder fejlen befinder sig i. Dog må fejlene tilsammen ikke være større end tilladt i 
  det mindst restriktive område.
 • Revner i forruden, der er gennemgående i begge lag glas placeret vilkårligt på forruden anses 
  som fejl og ruden kan ikke godkendes.
 • Stenslag og revner, der er repareret, så de reparerede områder fremtræder stort set usynlige, anses ikke som fejl.
 • Arealer i område A, B eller C, der er sorte eller ”sortprikket” langs rudens yderkant, skal ikke 
  kontrolleres for fejl. Det samme gælder evt. områder bag indvendigt førerspejl.
 • For biler med centerplaceret rat vil forruden kun bestå af område A og område B.
 • For køretøjsart M2, M3, N2 og N3 gælder endvidere, at udsynet til påbudte spejle ikke må hindres af stenslag eller revner, der ikke kan omsluttes af en cirkel med diameter på henholdsvis 10 mm og 50 mm.
 • Hvis forruden ikke kan godkendes ud fra ovenstående, er synsresultatet: Køretøjet kan godkendes efter omsyn.

  Ikrafttræden
  Meddelelsen træder i kraft den 1. juli 2012.
Tjek lys og lygter

Tjek om alle lygter er hele og om pærerne virker.

IMG_4918.JPG

Dækmønster

Tjek om dine dæks mønsterdybde ikke er mindre end 1,6 mm ved personbil og 1,0 mm ved varebil.

Billedet her viser dækkets slidindikator, som du finder i dækkets mønster, hvis slidindikatoren flugter med dækkets mønster er dækket under lovens krav.

IMG_4919.JPG

Advarselslamper i instrumentbrættet

Tjek om der lyser nogle advarselslamperne i instrumentbrættet efter motoren er startet. Hvis der er lys i en lampe, er det tegn på at der er en fejl i et af bilens komponenter. Bilen kan ikke godkendes hvis dette er tilfældet.

IMG_4916.JPG

Sørg for motoren er varm inden syn

Sørg altid for at bilens motor er driftvarm inden du kører til syn.

temperature-gauge.jpg

„Vi går højt op i at tilbyde dig den bedste service!“

Åbningstider


Bilsyn Mors - Støt lokalt, det gør vi.
 • Mandag
  8.00 - 16.30
 • Tirsdag
  8.00 - 16.30
 • Onsdag
  8.00 - 16.30
 • Torsdag
  8.00 - 16.30
 • Fredag
  8 - 14
 • Weekend
  Lukket